Oikeussuojakeinot, vastuu ja seuraamukset

Oikeussuojakeinot, vastuu ja seuraamukset

Tietosuoja-asetuksen kahdeksannessa luvussa käsitellään rekisteröityjen oikeuksia sekä rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän korvausvelvollisuutta ja hallinnollisia sakkoja.