Üldsätted

Üldsätted

GDPR-i 1. peatükk käsitleb määruse eesmärke, kohaldamist ja mõisteid.