Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser

Kapitel 1 i GDPR handlar om förordningens mål, tillämpning och definitioner.