Yleiset säännökset

Yleiset säännökset

GDPR:n luvussa 1 käsitellään asetuksen tavoitteita, soveltamista ja määritelmiä.