Överföring av personuppgifter till tredjeländer eller internationella organisationer

Överföring av personuppgifter till tredjeländer eller internationella organisationer

Kapitel 5 i dataskyddsförordningen innehåller regler och riktlinjer för överföring av personuppgifter utanför EU.